Category Archives: ข่าวด่วน

ข่าวด่วนวันนี้ ข่าวที่ทำให้คนรู้เท่าทันเหตุการณ์

ข่าวด่วน

มีหลายกรณีที่ทำเอาข่าวด่วนในบ้านเรา ได้รับกระแสการเกาะติดเป็นปริมาณมาก เพราะข่าวด่วนบางข้อมูลกลับทำให้ผู้ติดตามได้รับการผลักดัน ตลอดจนกระทั่งได้ติดตามข่าวที่ตัวเองรอคอยแบบเร่งด่วน จนสามารถสรุปได้ในบางกรณีของเนื้อหาข่าว ที่ผู้เกาะติดข่าวต้องการรับรู้จนกว่าจะสิ้นสุดและมีการปิดข้อมูลลงแบบบริบูรณ์ ซึ่งข่าวด่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้ มักจะเป็นข่าวด่วนที่เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันเสียส่วนมาก และจะต้องเป็นข่าวที่ถูกให้ความเห็นอย่างหนัก ถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้คนโดยมากก็ไม่คาดคิด ว่าจะเกิดเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่วนใหญ่ข่าวด่วนที่จ่อคิวกระจายข้อมูลข่าวสาร มักจะเป็นข่าวที่เกิดจากความรุนแรง ตลอดจนกระทั่งเป็นสถานการณ์ที่ยากจะสามารถคุมได้
 
และเมื่อมีการรายงานข่าวด่วนออกมาอย่างมากมาย ตลอดจนกระทั่งกระแสข่าวได้ขยายอาณาเขตออกไป การให้ความร่วมมือหรือให้ความเจือจุน จึงมักจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพียงแต่ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะต้องให้ความร่วมแรงร่วมใจในบางกรณีหรือบางสถานการณ์เหมือนกัน เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์อันเลวร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถเสร็จสิ้นและจบลงได้อย่างโดยทันที โดยที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติม เพียงเพราะความเขลา และไม่ได้ทำการติดตามข่าวด่วนที่ได้มีการรายงานในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว และนี่ก็คือจุดดีของการรายงานข่าวด่วนที่เราทุกคนสามารถประสบพบเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าถ้าหากมีการอธิบายและติดตามข่าวสารแบบเร่งรีบออกมาอย่างกว้างขวาง ก็จะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข่าวคราวที่ดี และเป็นวิธีในการดำเนินชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในช่วงนั้นนี่เอง

http://news.thaiza.com