Category Archives: ดูดวงรายสัปดาห์

ดูดวงรายสัปดาห์กับขอบเขตระยะเวลาของคำทำนาย

การดูดวงรายสัปดาห์ เป็นการเช็คคำทำนายชะตาชีวิตโดยรวมแบบรอบเดียวในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจจะค้นพบคำทำนายโดยรวมที่ว่านี้ เป็นการเหมารวมเป็นระยะเวลา 7 วันที่คุณได้ดำเนินชีวิตอยู่ ส่วนผลคำทำนายจะดีหรือไม่อย่างไร คุณก็จะต้องทำการระวังตนเองในระยะเวลา 7 วัน ณ ตอนนี้ให้ได้มากที่สุด และเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นี้ไปแล้ว การเช็คดวงหรือดูดวงรายสัปดาห์ในรอบต่อไป ก็จะมีคำทำนายออกมาใหม่ หรือเป็นการเช็คดวงในรอบใหม่ของคุณโดยตรง เปรียบเสมือนเป็นการเช็คดวงในช่วงนี้หรือช่วงอื่น ๆ ที่คุณเป็นคนเลือกและคัดสรรขึ้นมา เพื่อให้เกิดคำทำนายชะตาชีวิตให้กับตัวคุณเอง เพราะฉะนั้น คุณอาจจะต้องตั้งมั่นและเกิดความมั่นใจอยู่เสมอว่า ชะตาชีวิตที่ถูกทำนายมานี้ เป็นชะตาชีวิตในรอบหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งในแต่ละวัน คุณก็ไม่ทราบแน่ชัดได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นมากับตัวคุณโดยตรง

 
เพราะฉะนั้น หนทางแห่งการเช็คดวงหรือทำการดูดวงรายสัปดาห์ของมนุษย์เราในยุคปัจจุบัน ย่อมเป็นการดูดวงหรือทำนายชีวิตในปัจจุบันหรือในอนาคตแต่ละช่วงเวลา ที่ถูกกำหนดขอบเขตของการเช็คดวงหรือดูดวงเอาไว้ เพื่อให้พบกับข้อคิดดี ๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นหรือบ่งบอกได้จากคำทำนาย เป็นการเตือนสติให้เราได้ทำการหยุดคิดและพิจารณาว่าสิ่งไหนดี และสิ่งไหนที่ไม่ดีและกำลังกระทำอยู่ โดยเฉพาะขอบเขตของระยะเวลา มีเริ่มต้นและมีสิ้นสุดลง ก็อาจจะทำให้บุคคลที่ทำการเช็คดวง ได้รู้จักประมาณตนเพื่อไม่ให้อยู่ในความประมาทนั่นเอง